Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Abrogerer

Liste over synonymer til ordet ABROGERER og 42 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Avbryter 8

Definisjoner med Abrogerer