Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Fortelle Om


Liste over synonymer til ordet FORTELLE OM og 59 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Oppgi 5
Fremstille 10
Betro 5
Dra 3
Fortelle 8
Nevne 5
Legge Ut 8
Rope 4
Bære Preg Av 12
Bevise 6
Bekrefte 8
Bevitne 7
Gi Til Beste 12
Si 2
Gjengi 6
Gi Til 6
Avgi Vitnesbyrd 15
Forte 5

Anagram

8 Bokstaver
formelle
fortelle
moteller