Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Grunnfeste


Liste over synonymer til ordet GRUNNFESTE og 60 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Solid 5
Danne 5
Styrke 6
Konvensjonell 13
Begynne 7
Etablere 8
Grunnlegge 10
Bestyrke 8
Vedta 5
Utbedre 7
Hevdvunnen 10
Bosette Seg 11
Inngrodd 8
Avstive 7
Etablere Seg 12
Grunnfestet 11
Gjøre Solid 11
Etablert 8
Fast Forankret 14

Anagram

8 Bokstaver
FUNGERES
7 Bokstaver
engster
FERTENS
FREGNEN
FREGNES
fregnet
FRENGEN
FRUENES
FUENTES
fungere


Definisjoner med Grunnfeste