Still spørsmål
Kryssord

Synonymer til Hvit


Liste over synonymer til ordet HVIT og 54 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Lys 3
Kysk 4
Grå 3
Kald 4
Fargeløs 8
Blek 4
Falmet 6
Blodfattig 10
Hvitaktig 9
Bleke 5
Melkeaktig 10
Kalkholdig 10
Uutforsket 10

Anagram

4 Bokstaver
hvit
3 Bokstaver
hit
hiv
HVI
2 Bokstaver
hi
ht
HV
ih
1 Bokstaver
h
i