Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Innta

Liste over synonymer til ordet INNTA og 56 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Besette 7
Ta Inn 6
Klare 5
Oppta 5
Okkupere 8
Beleire 7
Orke 4
Bemektige Seg 13
Overgå 6
Inntatt 7
Erverve 7
Ligge Under 11
Fortære 7
Beseire 7
Gå Til Topps 12