Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Regulere


Liste over synonymer til ordet REGULERE og 52 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Sant 4
Føye 4
Forme 5
Kanalisere 10
Ordne 5
Rette 5
Kontrollere 11
Pilot 5
Regulere 8
Forrette 8
Selv 4

Lignende

Ord Bokstaver
Re 2
Fli 3
Lage 4
Lede 4
Lege 4
Lime 4
Løse 4
Make 4
Orge 4
Påby 4
Rade 4
Reie 4
Verb 4
Vøle 4
Bygge 5
Danne 5
Druse 5
Fikse 5
Greie 5
Jamne 5
Jenke 5
Jevne 5
Kamme 5
Klare 5
Lappe 5
Lirke 5
Lokke 5
Løyse 5
Mekke 5
Passe 5
Pille 5
Pirke 5
Pleie 5
Pusse 5
Pynte 5
Rense 5
Rette 5
Rigge 5
Rydde 5
Røkte 5

Anagram

7 Bokstaver
ELUERER
6 Bokstaver
eluere
geleer
5 Bokstaver
EGEER
egler
elger
ergre
erler
euler
GELER