Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Ti

Liste over synonymer til ordet TI og 51 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Med 3
Fôr 3
Da 2
Fordi 5
Føre 4
Foran 5
Formedelst 10
Idet 4
Forut 5
For At 6

Lignende

Ord Bokstaver
3,14 4
Addend 6
Addere 6
Alg 3
Algebra 7
Areal 5
Åtte 4
Atten 5
Åtti 4
Begrep 6
Bevis 5
Billion 7
Binær 5
Binom 5
Bit 3
Brøk 4
Brøkdel 7
Buegrad 7
Cm² 3
Cos 3
Cosinus 7
Cot 3
Desimal 7
E 1
Element 7
Elleve 6
En 2
Ener 4
Ente 4
Ett 3
Ettall 6
Faktor 6
Fasit 5
Fem 3
Femtall 7
Femten 6
Femti 5
Fire 4
Firkant 7
Fjorten 7