Still spørsmål
Kryssord

Synonymer til Tung


Liste over synonymer til ordet TUNG og 43 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Forkjært 8
Grave 5

Anagram

3 Bokstaver
gnu
GUN
gut
NGU
2 Bokstaver
gn
gt
gu
ng
nt
1 Bokstaver
g