Still spørsmål
Kryssord

Synonymer til Ufør


Liste over synonymer til ordet UFØR og 56 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Fast 4
Rolig 5
Bestemt 7
Last 4
Kraftesløs 10
Med Integritet 14
Skadd 5
Verkbrudden 11
Forsteinet 10
Skadet 6
Kompromissløs 13
Glassaktig 10
Invalid 7
Arbeidsudyktig 14
Fastholdt 9

Anagram

5 Bokstaver
ufør
4 Bokstaver
frø
før
3 Bokstaver
fru
FUR
2 Bokstaver
fr
fu
rf
ru
ur


Definisjoner med UFØR