Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Avbryter

Liste over synonymer til ordet AVBRYTER og 60 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Ender 5
Bryter 6
Oppløser 8
Slår Opp 8
Brekker Av 10
Holder Opp 10
Knekker Av 10
Holder Inne 11
Slutter Med 11
Opphører Med 12
Får Slutt På 12
Gjør Enda På 12
Gjør Ende På 12
Går Tilbake På 14
Får En Slutt På 15
Hever 5
Sjenerer 8
Uroer 5
Aborterer 9

Definisjoner med Avbryter