Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Bjelke

Liste over synonymer til ordet BJELKE og 67 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Stang 5
Sperre 6
Stokk 5
Roe 3
Merke 5
Smule 5
Bite 4
Skår 4
Tømmer 6
Rygg 4
Bete 4
Jelke 5
Hindring 8
Bom 3
Slind 5
Bærebjelke 10
Arkitrav 8
Langsgående Støttebjelke 24
Stolpe 6
Brand 5
Drager 6
Grunnsvill 10
Mønsås 6
Skråbjelke 10
Skråstøtte 10
Slisk 5