Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Dekke

Liste over synonymer til ordet DEKKE og 58 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Cover 5
Omslag 6
Berge 5
Beskytte 8
Sikret 6
Lukke 5
Inneslutte 10
Skalke 6
Belegge 7
Binde 5
Fortøye 7
Gjøre Fast 10
Ly 2
Bedrag 6
Hemmelighet 11
Kante 5
Fremstille 10