Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Distribuere


Liste over synonymer til ordet DISTRIBUERE og 64 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Skifte 6
Besette 7
Løsrive 7
Dele 4
Desentralisere 14
Differensiere 13
Dividere 8
Fordele 7
Fraksjonere 11
Inndele 7
Oppdele 7
Porsjonere Ut 13
Separere 8
Skille 6
Skjelne 7
Sondre 6
Spalte 6
Splitte 7
Spre 4
Tildele 7
Tilmåle 7
Utdele 6
Utlodde 7

Anagram

10 Bokstaver
distribuer
9 Bokstaver
bestrider
8 Bokstaver
Bestreid
bestride
bistrere
BREISIDE
BUREISER
Destruer
redusert


Definisjoner med distribuere