Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Ensidig

Liste over synonymer til ordet ENSIDIG og 52 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Evneveik 8
Innskrenket 11
Forbeholden 11
Pedantisk 9
Knappe Av På 12
Begrenset 9
Bornert 7
Delvis 6
Innsnevre 9
Restringere 11
Slanke 6