Still spørsmål
Kryssord

Synonymer til Konge


Liste over synonymer til ordet KONGE og 43 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Royalty 7
Den Som Bestemmer 17
Landsfader 10
Den Fremste 11
Den Ukronede Konge 18
Kediv 5
Kongens Råd 11

Anagram

5 Bokstaver
ekong
4 Bokstaver
egon
3 Bokstaver
Egk
egn
ego
ekg
eng
2 Bokstaver
eg
ek
en