Still spørsmål
Hjelper

Synonymer til Undervise


Liste over synonymer til ordet UNDERVISE og 52 like ord, av samme lengde og nyttige for å løse ordspill, kryssord og forskjellige gåter.

Synonymt

Synonymt Bokstaver
Oppdra 6
Dosere 6
Kanalisere 10
Anvise 6
Cirka- 6
Dirigere 8
Hjelpe 6
Opplyse 7
Orientere 9
Rettlede 8
Råde 4

Anagram

7 Bokstaver
devisen
deviser
6 Bokstaver
deiser
denier
DENISE
denver
Desire
DEVIER
Devine
devise


Definisjoner med Undervise